ขั้นตอนการกราบพระบรมศพอย่างละเอียดและเส้นทางเดิน

     ตามที่มีพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.00 – 21.00 น.ทุกวัน (ยกว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) นั้น

     สำนักพระราชวัง แจ้งว่า เส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพจะให้ขบวนประชาชน ซึ่งเดินมาจากสนามหลวงเข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นให้เลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถวเพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ จากนั้นให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออก เพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุกตะวันออกของพระที่นั่ง

     สำหรับผู้สวมรองเท้าแตะให้ถอดรองเท้าไว้ที่ฐานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นขึ้นไปถวายสักการะพระบรมศพ โดยเมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่ง ตรงหน้าพระศพให้กราบพระบรมศพ 1 ครั้ง จากนั้นให้กราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่ประดิษฐานใต้พระมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ครั้ง เมื่อเสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุกด้านเหนือ เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้ว ด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวัง สู่ถนนมหาราช ทางประตูศรีสุนทร และประตูเทวาภิรมย์ ตามลำดับ

     โดยการเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางสำนักพระราชวังขอความร่วมมือห้ามประชาชนบันทึกภาพ

Credit : http://www.majorcineplex.com/news/king-news2